Zájem české zahraniční politiky na posílení spolupráce s Ruskou federací

Název práce: Zájem české zahraniční politiky na posílení spolupráce s Ruskou federací
Autor(ka) práce: Staňková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Cibulková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá českou zahraniční politikou a spoluprací s Ruskou federací v politické a ekonomické oblasti v období 1993--2011. Práce je rozdělena do tří kapitol představujících zároveň jednotlivé etapy v česko-ruských vztazích. První kapitola, začínající vznikem České republiky 1. 1. 1993 a končící rokem 2000, zkoumá vývoj politické a ekonomické spolupráce v tomto období, které je charakteristické ochlazením vztahů. Druhá kapitola se zabývá vývojem české zahraniční politiky ve vztahu k Rusku a česko-ruskou spoluprací v letech 2001--2006, pro které je příznačné zlepšení vzájemných vztahů. Třetí kapitola pojednává o vývoji spolupráce České republiky a Ruské federace v letech 2007-- 2011, charakteristických opětovným ochlazením vzájemných vztahů.
Klíčová slova: Ruská federace; Česká republika; Česká zahraniční politika; politická spolupráce; česko-ruská spolupráce; ekonomická spolupráce
Název práce: The interest of the Czech foreign policy in strengthening the cooperation with the Russian Federation
Autor(ka) práce: Staňková, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Cibulková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on the Czech foreign policy and cooperation with the Russian Federation in the political and economic field during the period from 1993 to 2011. The Thesis is divided into three chapters which constitute individual stages in the Czech-Russian relations. The first chapter, commencing with the establishment of the Czech Republic 1st January 1993 and ending in the year 2000, looks into the development of political and economic cooperation in this period, characterized by the deterioration of the Czech-Russian relations. The second chapter focuses on the development of the Czech foreign policy and the Czech-Russian cooperation in the period from 2000 to 2006, which is characteristic by improvement of the Czech-Russian relations. The third chapter concerns the development of the Czech-Russian cooperation in the years 2007--2011, characterized by repeated deterioration of the mutual relations.
Klíčová slova: Russian Federation; Czech-Russian cooperation; Czech Republic; Czech foreign policy; political cooperation; economic cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2012
Datum podání práce: 11. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35654/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: