Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy

Název práce: Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy
Autor(ka) práce: Duřtová, Agáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Šauer, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety z období 1940 -- 1945. Analyzuje kontext vzniku těchto dokumentů a dále zkoumá dekrety, které se dotkly německé (maďarské) menšiny a ovlivnily tak jejich životy. Zbývající prostor je vyhrazen pro porovnání česko-německých zahraničních vztahů a prezidentských dekretů, kde je zkoumán vliv dekretů na utváření zahraničních diplomatických vztahů mezi Českou republikou (resp. Československem) a Německem.
Klíčová slova: česko-německé vztahy; Sudetoněmecké krajanské sdružení; Československo; dekrety prezidenta republiky; sudetští Němci
Název práce: Presidential decrees 1940-1945 and their influence on Czechoslavakia-German relations
Autor(ka) práce: Duřtová, Agáta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Šauer, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the presidential decrees of the 1940-1945. It analyses the context of the creation of these documents and then observes decrees, which influenced german (hungarian) minorities and then their future lives. The resting parts are based on the comparison of the Czech- German international relations and presidential decrees, where the influence of the decrees on the formation between the Czech republic (or Czechoslovakia) and Germany is observed.
Klíčová slova: Czechoslovakia; Sudeten Germans; Decrees of the President; Sudeten- German Landsmannschaft; Czech-German Relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35526/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: