Srovnávací studie výuky informatiky na vysokých školách v České republice a v německy mluvících zemích

Název práce: Srovnávací studie výuky informatiky na vysokých školách v České republice a v německy mluvících zemích
Autor(ka) práce: Kýval, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Hradil, Martin; Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Definice informatiky jako vědy, trendů a budoucího vývoje. Definice a popis 5 základních informatických studijních oborů. Stanovení metodiky pro porovnávání kvality ve výuce informatiky. Srovnání 19 vysokých škol a univerzit ve 4 evropských zemích, které informatické předměty vyučují. Tvorba základních studijních plánů pro informatické obory.
Klíčová slova: vysoké školy; terciární vzdělávání; ICT; informatika; výuka; srovnávací studie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: