Efektivita marketingové komunikace národních centrál cestovního ruchu na příkladu italského Enitu

Název práce: Efektivita marketingové komunikace národních centrál cestovního ruchu na příkladu italského Enitu
Autor(ka) práce: Došlá, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Jíšová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá propagací destinace Itálie na trhu cestovního ruchu v České republice. Cílem práce je zjistit jak je agentura ENIT aktivní v rámci propagace destinace Itálie na českém trhu. Teoretická část práce vymezuje pojem destinace cestovního ruchu a zabývá se managementem a marketingem destinace. Prakticka část se zaměřuje na Italskou Národní Agenturu pro Cestovní Ruch (ENIT) a její komparaci se společností Trentino Marketing S.p.A.. Hlavní součástí práce je vlastní výzkum marketingových aktivit obou subjektů, který je založen na analýze interních nebo veřejně dostupných informací.
Klíčová slova: marketing destinace; turistická centrála; management destinace; destinace
Název práce: Effectiveness of marketing communication of the national tourist boards by example of ENIT
Autor(ka) práce: Došlá, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Jíšová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diploma Thesis looks into the promotion of Italy as a tourist destination for the tourism market in the Czech Republic. The aim of this Thesis is to find out how active and present the Italian tourist board is in the prospective Czech market. The theoretical section of the Thesis defines the term tourist destination and looks at destination management and its marketing. The analytical part of the Thesis focuses on the Italian tourist board (ENIT) and its comparison with the regional destination management company Trentino Marketing S.p.A.. The main bulk of the Thesis is actual research of the marketing activities of both parties, which is based on analysis of internally and publicly accessible information.
Klíčová slova: tourism board ; destination management; destination marketing; destination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2012
Datum podání práce: 12. 9. 2012
Datum obhajoby: 11. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36279/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: