Strategie volby kroku a jeho délky u vybraných metod vnitřního bodu

Název práce: Strategie volby kroku a jeho délky u vybraných metod vnitřního bodu
Autor(ka) práce: Matoušová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Rada, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá alogoritmem metod vnitřního bodu, používaného pro řešení úloh lineárního programování
Klíčová slova: Matlab ; IPM; metody vnitřního bloku
Název práce: Interior Point Methods
Autor(ka) práce: Matoušová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Rada, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the present work we study Interior Point Algorithm used for solving linear problems
Klíčová slova: Interior point Method; IPM; Matlab

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2010
Datum obhajoby: 10. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24539/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: