Ekonomické aspekty informačních systémů

Název práce: Ekonomické aspekty informačních systémů
Autor(ka) práce: Nohejl, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: PhDr. Ing. Pavlíček, Antonín; Ing.Antonín Pvlíček, PhDr.,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce sleduje ekonomický pohled na informační systémy, informace a znalosti. Ekonomický pohled je uvažován v kontextu praxeologie, širší vědy o lidském jednání. Práce využívá koncept rozptýlené znalosti a spontánního řádu, které jsou klíčovými prvky pohledu na společenské jevy u rakouského ekonoma Friedricha Augusta von Hayeka. Z tohoto pohledu jsou diskutovány otázky týkající se subjektivní povahy informace a individuálních znalostí, stejně tak jako širší pohled na informační systémy, expertní systémy a tyto změny popisující pojmy jakými jsou informační společnost a informační a znalostní ekonomika. Pro pochopení těchto jevů je nezbytné uvažovat o informačních systémech ne jako o technologickém, ale jako o společenském jevu.
Klíčová slova: informační společnost; organizace; spontánní řád; rozptýlená znalost; ekonomická teorie; informační systémy; znalosti; informace
Název práce: Economic Aspects of Information Systems
Autor(ka) práce: Nohejl, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: PhDr. Ing. Pavlíček, Antonín; Ing.Antonín Pvlíček, PhDr.,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: