Fenomen spolutvorby v komunikačních kampaních a jeho použití v ČR

Název práce: Fenomen spolutvorby v komunikačních kampaních a jeho použití v ČR
Autor(ka) práce: Toušová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Hokrová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza fenoménu spolutvorby v komunikačních kampaních a jeho použití v České republice. Teoretická část diplomové práce se věnuje charakteristice marketingových komunikací, významu a metodice marketingového výzkumu trhu a chováním současného spotřebitele. Praktická část práce nejprve popisuje fenomén spolutvorby, jeho hlavní principy, postupy a výhody. Následující kapitoly se zaměřují na fenomén spolutvorby v ČR. Součástí práce je vlastní kvantitativní výzkum zaměřený na znalost fenoménu u veřejnosti i u podnikatelského sektoru doplněný o mediální analýzu. Na závěr je popsána činnost společnosti Perfect Crowd, specialisty na spolutvorbu v ČR, a jejích projektů spolutvorby. Na základě provedené komplexní analýzy jsou vypracovány doporučení na vylepšení do budoucna, které jsou zaměřené na propagaci a intenzivnější použití spolutvorby v komerčních komunikacích.
Klíčová slova: crowdsourcing; komunikační kampaň; spolutvorba
Název práce: Analysis of co-creation phenomena in Czech republic
Autor(ka) práce: Toušová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Hokrová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyze co-creation as a marketing strategy and its use in Czech republic. Diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part evaluate marketing communication strategies, principles of market research and consumer behavior. Practical part explains co-creation phenomena and evaluate its position in czech marketing strategies. Thesis also contains market research focused on perception of co-creation in public and business sector and medial analysis. Further part describe agency Perfect Crowd and its co-creation projects. Thesis is concluded by reccomendation for the future, based on overall analysis.
Klíčová slova: co-creation; crowdsourcing; comercial communications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2011
Datum podání práce: 11. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: