Využití architektury MVC na platformě .NET

Název práce: Využití architektury MVC na platformě .NET
Autor(ka) práce: Ježek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Švec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie MVC (Model View Controller) v oblasti vývoje webových aplikací na platformě ASP.NET. Zejména pak využitím nejnovější verze ASP.NET MVC 3. Práce v první části popisuje architekturu MVC a v druhé částí se zabývá jejím využitím v různých částí webových aplikací a srovnáním s PHP.
Klíčová slova: ASP.NET MVC; Model View Controller (MVC); .NET; ASP.NET; Razor
Název práce: Using the MVC architecture on . NET platform
Autor(ka) práce: Ježek, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Švec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with usage of MVC (Model View Controller) technology in web development on ASP.NET platform from Microsoft. Mainly it deals with latest version of framework ASP.NET MVC 3. First part describes MVC architecture and the second describes usage of MVC in certain parts of web application an comparing with PHP.
Klíčová slova: .NET; ASP.NET; Razor; Model View Controller (MVC); ASP.NET MVC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2011
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 27. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: