Aplikace distribučních kanálů na českém pojistném trhu

Název práce: Aplikace distribučních kanálů na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Pořt, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědková, Eva
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem aplikace distribučních kanálů na českém pojistném trhu. Cílem práce je zmapování distribučních cest využívaných pojišťovacími institucemi, které sídlí na území České republiky. Dalším cílem je pokus o vyhledání a nastínění dalších možností prodeje pojistných produktů. Práce popisuje jak nové tak tradiční distribuční cesty. Popisuje vztah zákazníka s pojišťovnou a vztah pojišťovny k distribučním kanálům.
Klíčová slova: vlastní distribuční kanály; nevlastní distribuční kanály; pojišťovací zprostředkovatelé; český pojistný trh; pojišťovnictví; distribuční kanály v pojišťovnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2007
Datum podání práce: 12. 6. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: