Specifika japonského řízení podniků

Název práce: Specifika japonského řízení podniků
Autor(ka) práce: Radič, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje japonský systém řízení podniků na prahu 21.století. První část práce tvoří nezbytné informace pro pochopení kulturního a hodnotového kontextu, ve kterém japonské podniky fungují. Druhá část popisuje základní složky japonského managementu a také zkoumá změny japonského systému řízení. Třetí část je zaměřena na specifické použití informačních technologií v Japonsku.. Poslední část srovnává japonský a Západní model řízení..
Klíčová slova: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE; INFORMAČNÍ SYSTÉMY; JAPONSKO; MANAGEMENT; ORGANIZACE; ŘÍZENÍ PODNIKU; SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Název práce: Specifis of japanese management
Autor(ka) práce: Radič, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta:
Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: