Je kurz hybatelem ceny benzínu?

Název práce: Je kurz hybatelem ceny benzínu?
Autor(ka) práce: Malafová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se snaží zjistit, jaký vztah funguje mezi cenou benzínu na úrovni čerpacích stanic a kurzem amerického dolaru. K analýze používá měsíční data za období 1/2000-4/2012 pro tři státy Evropské unie: Českou republiku, Maďarskou republiku a Polskou republiku. Proměnnými v modelu jsou kurz dolaru a domácí měny, cena ropy, průměrný příjem a sezona. I přes problémy, s kterými se modely potýkají, ujišťují o zásadním vlivu ropy na cenu paliva a přidávají do diskuze vliv kurzu amerického dolaru pro malé otevřené ekonomiky, jež nejsou schopny samy cenu ropy ovlivnit. Dle výsledků přinese 1% změna v kurzu dolaru 0,73% změnu v ceně benzínu pro Česko, 0,72% změnu pro Maďarsko a 0,13% pro Polsko. Dále zkoumá vliv kurzu eura na ceny benzínu ve všech státech. Tento však nebyl prokázán.
Klíčová slova: Stanovení ceny; Benzín; směnný kurz
Název práce: Does exchange rate influece petrol price?
Autor(ka) práce: Malafová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper tries to find a relationship between retail price of gasolin and Exchange rate of USD. For analysis uses monthly data for period of 1/2000-4/2012 for three states of European union: Czech republic, Hungary and Republic of Poland. Variables for this model are exchange rate of USD and domestic currency, crude oil price, average income and season. Even with problems, which models have, they assure about fundamental influence of crude oil on retail gasoline price and bring into discussion the influence od USD for small open economies, which are not able to influence the crude oil price by themself. According to results 1% change will cause 0,73% change in detail gasoline price for Czech, 0,72% change for Hungary and 0,13% for Poland. Furthermore the paper examines connection between exchange rate of EUR and gasoline prices in all countries, but fails to prove it.
Klíčová slova: Exchange rate; Pricing; Petrol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2012
Datum podání práce: 15. 9. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: