Bioterorismus - reálná hrozba 21.století?

Název práce: Bioterorismus - reálná hrozba 21.století?
Autor(ka) práce: Kahánková, Iva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Fireš, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hrozby biologického terorismu, tedy terorismu za použití biologických zbraní. Text je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnými informacemi o vybraných biologických látkách a zhodnocení výběru biologické zbraně jako jednoho z typů zbraní hromadného ničení, neboť tyto programy mohou být zdrojem získání biologických zbraní teroristy. Druhá kapitola se zabývá především státními programy na vývoj biologických zbraní se zaměřením na vybrané státy. Třetí kapitola pojednává o současné bezpečnostní situaci s ohledem na biologické zbraně a budoucnost bioterorismu
Klíčová slova: Úmluva o bakteriologických (biologických) zbraních; biologické zbraně; terorismus
Název práce: Bioterrorism - a real threat in the 21. century?
Autor(ka) práce: Kahánková, Iva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Fireš, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on analyzing the threat of biological weapons and bioterrorism. The Thesis consists of three main chapters. In the first chapter there are mentioned the most frequent pathogens which are commonly expected to be weaponized. The second chapter concerns the biological weapons programmes organized by a state, as this can be evaluated as one of the terrorist's option how to acquire the biological weapons. The third chapter deals with the contemporary biosecurity situation and the future of bioterrorism.
Klíčová slova: Biological Weapons Convention; Biological Weapons; Terrorism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2012
Datum podání práce: 18. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: