Finanční plánování a finanční analýza společnosti s ručením omezeným

Název práce: Financial Planning and Financial Analysis of a Limited Liability Company
Autor(ka) práce: Strebeľová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Jankůj, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Composition of financial plan for year 2012 and executing financial analysis of a limited liability company. In composition of financial plan were used three variant -- an optimistic, a realistic and a pesimistic. Used methods of financial analysis were analysis of absolute indicators and financial ratios, including logaritmical decomposition of Return on Equity. Comparing each of those variants with reality valid on May 31, 2012.
Klíčová slova: logaritmical decomposition of Return on Equity; vertical analysis; horizontal analysis; analysis of financial ratios; analysis of absolute indicators; financial analysis; short-term financial plan; financial planning
Název práce: Finanční plánování a finanční analýza společnosti s ručením omezeným
Autor(ka) práce: Strebeľová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Jankůj, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Sestavení finančního plánu na rok 2012 a provedení finanční analýzy společnosti s ručením omezeným. V rámci tvorby finančního plánu vypracování tří variant plánu, a to realistické, pesimistické a optimistické. Následně využití metod finanční analýzy, konkrétně analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a přesnější analýzy rentability vlastního kapitálu pomocí logaritmického rozkladu. Na závěr porovnání jednotlivých variant plánu se skutečností ke dni 31. května 2012.
Klíčová slova: finanční analýza; finanční plánování; logaritmický rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE); vertikální analýza; horizontální analýza; analýza poměrových ukazatelů; krátkodobý finanční plán; analýza absolutních ukazatelů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: