Význam využití informací v případech globálního terorismu

Název práce: Význam využití informací v případech globálního terorismu
Autor(ka) práce: Lupač, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Brechlerová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje s problematikou globálního terorismu, jeho formami, příčinami a důvody vzniku, včetně trendů a forem jeho realizace. Dále se zabývá jednou z klíčových forem boje proti tomuto fenoménu a to zpravodajskými službami. Práce poukazuje především na obecné principy fungování zpravodajských služeb, strukturu jejich činnosti a na problematiku práce analytických pracovníků, na nichž leží hlavní tíha činnosti zpravodajských služeb. V poslední části teoretického úvodu se zabývám problematikou dezinformací jako formy manipulace, kterou využívají mocenské či teroristické struktury k prosazení svých cílů. V praktické části je záměrem vytyčit hlavní příčiny a provést analýzu vzniku událostí 11. září 2001. V další části ukazuje práce praktickou aplikaci dezinformační kampaně a její důsledky včetně výkladu modelů komunikace v klasických sítích a v sítích typu ?malý svět?.
Klíčová slova: mobilní komunikace; dezinformace; zpravodajský cyklus; zpravodajské služby; asymetrický konflikt; symetrický konflikt; terorismus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 8. 2006
Datum podání práce: 9. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: