"ocenění podniku Pražská plynárenská a.s.metodou DCF"

Název práce: "ocenění podniku Pražská plynárenská a.s.metodou DCF"
Autor(ka) práce: Landa, Alan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Lang, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl ocenit podnik Pražská plynárenská, a.s., z pohledu externího analytika k 31. prosinci 2010 metodou diskontovaných cash flow. Jako doplňující metoda byla použita metoda účetní hodnoty. V rámci práce byla provedena strategická analýza, finanční analýza hospodaření podniku v minulosti a prognóza dalšího vývoje. Teoretická část podává přehled a vysvětlení jednotlivých metod oceňování a jejich součástí, v praktické části je pak aplikována metoda diskontovaných cash flow (vč. analysy makroprostředí, odvětví, strategické analysy a finanční analysy) a metoda účetní hodnoty.
Klíčová slova: plynárenství; ocenění; metoda DCF; finanční analýza
Název práce: ocenění podniku Pražská plynárenská a.s.metodou DCF
Autor(ka) práce: Landa, Alan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Lang, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The author valuates the above mentioned company using the DCF method. The thesis contains also financial analysis of the company as well as strategic analysis.
Klíčová slova: Pražská plynárenská a.s.; valuation; DCF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 14. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34435/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: