Komparativní analýza regionálních disparit České a Slovenské republiky

Název práce: Komparativní analýza regionálních disparit České a Slovenské republiky
Autor(ka) práce: Malínková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá regionálními disparitami v České a Slovenské republice. Teoretická část se proto vztahuje k vymezení pojmu region, regionální politika a regionální disparity. Jsou zde naznačena různá pojetí, klasifikace, oblasti a způsoby měření a hodnocení regionálních disparit. V praktické části jsou pomocí Bennetovy metody zhodnoceny kraje České a Slovenské republiky z pohledu ekonomického. Následně je provedena komparace jednotlivých krajů obou republik a závěrem dochází ke srovnání vybraných regionů mezi oběma státy.
Klíčová slova: regionální politika; region; regionální disparity
Název práce: Comparative Analysis of Regional Disparities in the Czech and Slovak Republic
Autor(ka) práce: Malínková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is concerned with regional disparities in The Czech and Slovak Republics. The theoretical part is therefore related to the definition of the region, regional policy and regional disparities. Implied are different concepts, classification, and the methods of measurement and evaluation of regional disparities. In the practical part of this thesis, regions of the Czech and Slovak Republics are evaluated from the ecomical point of view using Bennet method. Finally there is comparison of selected regions between the two countries.
Klíčová slova: Regional disparities; Regional policy; Region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2011
Datum podání práce: 29. 6. 2012
Datum obhajoby: 17. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: