Analýza hospodaření Divadla F. X. Šaldy v Liberci

Název práce: Analýza hospodaření Divadla F. X. Šaldy v Liberci
Autor(ka) práce: Poborský, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje hospodaření Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Zabývá se také financováním divadel, argumenty veřejného zabezpečování divadel, modely kulturní politiky. Dále sleduje kulturu a veřejně provozovaná divadla v ČR a získané informace využívá k hodnocení hospodaření DFXŠ. Analýza DFXŠ se zabývá důležitými komponenty výsledovky, zejména náklady, výnosy a tržbami. Dále se věnuje návštěvnosti divadla. Práce se též zabývá organizační strukturou divadla a vztahem DFXŠ a jeho zřizovatele, Magistrátu města Liberec.
Klíčová slova: divadla ČR; Kulturní politika ČR; financování; hospodaření; Liberec; Divadlo F. X. Šaldy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2007
Datum podání práce: 13. 6. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: