Podnikatelský plán pro otevření kosmetického salonu a obchodu s kosmetikou "Ingrediens"

Název práce: Podnikatelský plán pro otevření kosmetického salonu a obchodu s kosmetikou "Ingrediens"
Autor(ka) práce: Kromíchal, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Srpová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Podnikatelský plán -- kosmetický salon "Ingredients store" je dokumentem, jehož cílem bylo vytvoření podnikatelského plánu založení kosmetického salonu včetně plnohodnotného finančního plánu a celkového ekonomického vyhodnocení investice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teorii podnikatelského plánu obecně, popisu jeho dílčích částí, fází a forem prezentace. Druhá část se již zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro konkrétní případ založení podniku a je zakončena shrnutím všech nabytých poznatků a celkovým zhodnocením projektu.
Klíčová slova: Finanční plán; Analýza konkurence; Podnikatelský plán
Název práce: Business Plan – Beauty salon „Ingredients store“
Autor(ka) práce: Kromíchal, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Srpová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of Master Thesis Business Plan -- Beauty salon "Ingredients store" is to create a business plan for establishment of a beauty salon called "Ingedients store" including full- bodied financial plan and overall economic evaluation of the investition. The document is devided into two main sections. First section talks about general theory of making a business plan, including detailed description of it's particualar parts, phases and forms of its presentation. Second part is dedicated to creation of a business plan for particular real project, in this case it's a bueaty salon Ingredients. The whole Thesis than ends with a final summary and overall evaluation of a project.
Klíčová slova: Competition analysis; Business plan; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2011
Datum podání práce: 28. 2. 2012
Datum obhajoby: 19. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: