Použitelnost finančních výkazů

Název práce: Usefulness of financial statement information
Autor(ka) práce: Pohl, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Weber, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work is analysing association between stock returns and financial statement information. It studies the usefulness of accounting data for investors and its development in time. In the beginning it summarizes main features of this relationship and derives hypothesis of weakening temporal association. In the analytical part two models for assessment of this phenomenon are introduced and based on various financial indicators available from annual reports it tests this hypothesis year by year. The evidence suggests that the usefulness of financial statement information is not deteriorating over examined period. Nonetheless, the association is very weak despite both increasing investor demand for relevant information and persistent regulator efforts to improve the quality and timeliness of financial information.
Klíčová slova: Financial analysis; Relationship; Usefulness
Název práce: Použitelnost finančních výkazů
Autor(ka) práce: Pohl, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Weber, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analizuje vztah mezi návratností akcií a informacami dostupnými z finančních výkazů. Ohodnocuje využitelnost finanční výkonosti zachycené v účetních datech pro investování a zkoumá tuto vývoj této využitelnosti v čase. Stanovuje hypotézu o klesající spojitosti mezi finančními výkazy. Dva modely jsou zavedeny pro ohodnocení využitelnosti z historického hlediska v závislosti na vývoji a stavu různých finančních ukazatelů. Výsledky potvrzují slabou spojitost mezi účetni daty a vývojem ceny akcií. Nicméně tato slabou role nikterak dále časově neklesá.
Klíčová slova: Spojitost; Finanční analýza; Využitelnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2012
Datum podání práce: 1. 9. 2012
Datum obhajoby: 19. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37078/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: