Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011

Název práce: Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011
Autor(ka) práce: Bogumská, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika -- Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011" se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce a jejího vývoje ve vybraném euroregionu. V analytické části je obsažena komparace zapojení Euroregionu Silesia do přeshraniční spolupráce v jednotlivých programovacích obdobích, resp. v předvstupním období 1999-2003, prvním zkráceném období 2004-2006 a polovině programovacího období 2007-2013, a to podle počtu realizovaných projektů, jejich velikosti a subjektů, které dané projekty realizovaly.
Klíčová slova: euroregion; přeshraniční region; Přeshraniční spolupráce
Název práce: Analysis of Cross-border Cooperation Development between the Czech Republic and Poland in the Euroregion Silesia in the period 1999-2011
Autor(ka) práce: Bogumská, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis "Analysis of Cross-border Cooperation Development between the Czech Republic and Poland in the Euroregion Silesia in the period 1999-2011" deals with the issue of cross-border cooperation and its development in the chosen region. The analytical part contains the comparation of involvement of the Euroregion Silesia in the cross-border cooperation in every single programming period or more precisely, pre-accession period 1999-2003, the first shortened period 2004-2006 and a half of this period 2007-2013. The indicators are the number of realised projects, its size and entities which organised the projects.
Klíčová slova: euroregion; Cross-border cooperation; cross-border region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: