Revision of Reporting Insurance Events in the Company ING Životní Pojišťovna N.V

Název práce: Revision of Reporting Insurance Events in the Company ING Životní Pojišťovna N.V
Autor(ka) práce: Navrátilová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my thesis is to clarify several processes in the settlement of claims in ING Life Insurance NV, Czech Republic branch, the analysis of the current situation of reporting claims, processing, analysis, presenting some recommendations for improvement of the current situation. Another goal of my diploma thesis is to present the project eLikvidace (eClaims), which helped to simplify the reporting claims and evaluating the benefits of the project. The work is divided into three main chapters. The first is theoretical and the two others are more practical. The contribution of this thesis is the claryficitaion of the processes regarding the reporting of claims, the presentation of the project and evaluation of its benefits for the company and for the clients.
Klíčová slova: Reporting Insured Events; Claim; Department of Claims
Název práce: Revision of Reporting Insurance Events in the Company ING Životní Pojišťovna N.V
Autor(ka) práce: Navrátilová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je objasnění několika procesů v rámci řešení pojistných událostí ve společnosti ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, analýza současné situace řešení pojistných událostí, zpracování analýzy, navrhnutí doporučení na zlepšení stávající situace. Dále je cílem práce představení projektu eLikvidace, který pomohl ke zjednodušení hlášení pojistných událostí a vyhodnocení přínosů toho projektu. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, z nichž ta první je teoretická a další dvě jsou spíše praktické. Přínosem této práce je uvedení do procesů týkajících se hlášení pojistných událostí, představení projektu a vyhodnocení jeho přínosů pro společnost a pro klienty.
Klíčová slova: Hlášení pojistných událostí; Oddělení likvidací; Pojistná událost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: