Napojení ČR na historické obchodní, náboženské, kulturní cesty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Napojení ČR na historické obchodní, náboženské, kulturní cesty
Autor práce:
Patočková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá napojením České republiky na síť historických stezek. Podrobně zpracovává trasy Zlaté (Pasovské, Solné), Řezenské (Norimberské), Haberské, Srbské, Jantarové, České, Libické a Linecké stezky. Zabývá se jejich historickým vývojem a významem jako dopravních tahů své doby. Stezky jsou zkoumány zejména z hlediska potenciálního významu pro cestovní ruch České republiky ? pro domácí i přeshraniční. Jsou uvedeny konkrétní návrhy na jejich využití jako společného nadregionálního produktu cestovního ruchu.
Klíčová slova:
historické;stezky;trasy;zlatá;jantarová;pasovská;haberská

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Název katedry:
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:
Veřejná příloha: