Napojení ČR na historické obchodní, náboženské, kulturní cesty

Autor práce: Patočková, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci:

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Napojení ČR na historické obchodní, náboženské, kulturní cesty
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá napojením České republiky na síť historických stezek. Podrobně zpracovává trasy Zlaté (Pasovské, Solné), Řezenské (Norimberské), Haberské, Srbské, Jantarové, České, Libické a Linecké stezky. Zabývá se jejich historickým vývojem a významem jako dopravních tahů své doby. Stezky jsou zkoumány zejména z hlediska potenciálního významu pro cestovní ruch České republiky ? pro domácí i přeshraniční. Jsou uvedeny konkrétní návrhy na jejich využití jako společného nadregionálního produktu cestovního ruchu.
Klíčová slova: historické;stezky;trasy;zlatá;jantarová;pasovská;haberská

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Název katedry:
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Napojení ČR na historické obchodní, náboženské, kulturní cesty
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce se zabývá napojením České republiky na síť historických stezek. Podrobně zpracovává trasy Zlaté (Pasovské, Solné), Řezenské (Norimberské), Haberské, Srbské, Jantarové, České, Libické a Linecké stezky. Zabývá se jejich historickým vývojem a významem jako dopravních tahů své doby. Stezky jsou zkoumány zejména z hlediska potenciálního významu pro cestovní ruch České republiky ? pro domácí i přeshraniční. Jsou uvedeny konkrétní návrhy na jejich využití jako společného nadregionálního produktu cestovního ruchu.
Klíčová slova: historické;stezky;trasy;zlatá;jantarová;pasovská;haberská

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty:
Název katedry:
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby: 2007
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě