Vliv daně z příjmu na finanční hospodaření podniku

Název práce: Vliv daně z příjmu na finanční hospodaření podniku
Autor(ka) práce: Krayzlová, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducheček, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Počítám dan z příjmu fyzických a právnických osob. Prokazuji vliv daně z příjmu na velikost a právní formu podniku, zdaněnou rentabilitu celkového kapitálu, na mzdy a daňové odpisy. Zároveň nasťiňuji daňovou reformu a zkoumám její dopady na poplatníky. Nastiňuji možný vývoj daně z příjmu - rovnou daň, daňovou asignaci, zrušení daně z příjmu právnické osoby a jejich vliv na jednotlivé subjekty.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2007
Datum podání práce: 14. 6. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: