Porovnani ekonomickych reforem a zpusobu vladnuti Evo Moralese v Bolivii a Hugo Chaveze ve Venezuele

Název práce: La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela
Autor(ka) práce: Karaba, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vilímková, Olga
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Español
Abstrakt:
Esta tesis analiza los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Su objetivo principal es averiguar si Evo Morales sigue los pasos de Hugo Chávez y comparar los resultados de las reformas aplicadas.
Klíčová slova: Bolivia; Hugo Chávez; Evo Morales; Venezuela
Název práce: Porovnani ekonomickych reforem a zpusobu vladnuti Evo Moralese v Bolivii a Hugo Chaveze ve Venezuele
Autor(ka) práce: Karaba, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vilímková, Olga
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Español
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje politické, ekonomické a sociálni změny v Bolívii za vlády Eva Moralese a ve Venezuele za vlády Huga Cháveze. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda Evo Morales jde ve šlépějích Huga Cháveze a porovnat výsledky jejich dosavadních reforem.
Klíčová slova: Bolívie; Evo Morales; Hugo Chávez; Venezuela
Název práce: A comparison of the economic reforms and governments of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela
Autor(ka) práce: Karaba, Marcela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vilímková, Olga
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Español
Abstrakt:
This thesis analyzes the political, economic and social changes during the presidency of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela. Its main goal is to find out whether Evo Morales follows Hugo Chávez directions and to compare the recent results of the applied reforms.
Klíčová slova: Bolivia; Hugo Chávez; Venezuela; Evo Morales

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra románských jazyků

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2011
Datum podání práce: 2. 6. 2012
Datum obhajoby: 9. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: