DB Schenker Rail a jeho logistické řešení ušité na míru zákazníkům v relaci nákladních železničních přeprav mezi Evropou a Asií

Název práce: DB Schenker Rail customer tailored logistic solutions in relation to the rail freight market between Europe and Asia
Autor(ka) práce: Rajnoch, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
For the centuries, the old Silk routes in hinterland Eurasia were connecting the Eastern and Western empires and served as a channel for exchange of goods and ideas between the two different worlds. Over the past decades, the international trade between Europe and Asia has rapidly increased and reflected more than 10 million TEU transported by container ships annually. As far as the silk, spice and other traditional goods have been gradually replaced by laptops, tablets and car components, the new transport solutions have been tested to meet the altering nature of logistic demands. Nowadays, the company DB Schenker Rail is the European leader in the rail freight market and needs to sustain the leading position. However, DB Schenker Rail attempts to be not only the best choice on European rail, but further with the first pioneer back and forth rail freight activities between Europe and Asia tries to capitalize on the new business opportunities. On that account the company has raised the question: What are the rail freight customer needs today and what he will need tomorrow in relation to the logistic processes between Europe and Asia? As a result, several customer tailored logistic solutions have been described to meet the altering nature of rail freight demands.
Klíčová slova: logistic solution; customer demands; rail freight between Europe and Asia; DB Schenker Rail
Název práce: DB Schenker Rail a jeho logistické řešení ušité na míru zákazníkům v relaci nákladních železničních přeprav mezi Evropou a Asií
Autor(ka) práce: Rajnoch, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Po staletí byly Hedvábné stezky mezi Evropou a Asií spojnicí východních a západních mocností a zároveň sloužily jako kanál pro výměnu zboží dvou rozdílných světů. V průběhu uplynulých desetiletí objem mezinárodního obchodu mezi Evropou a Asií rapidně narostl a každoročně promítá na námořních relacích více než 10 mil. přepravených TEU. S postupem doby jak bylo hedvábí, koření a další dříve tradiční zboží nahrazeno notebooky, tablety a součástky do aut se přirozeně změnila i povaha požadavků na nové logistické řešení. V současné době je společnost DB Schenker Rail evropským lídrem v oblasti nákladní železniční dopravy a potřebuje udržet své klíčové postavení. Nicméně DB Schenker Rail se soustředí nejen na evropský trh, ale rovněž vyvíjí snahu využít nových obchodních příležitostí v oblasti nákladních železničních přeprav mezi Evropou a Asií. S ohledem na tuto problematiku byla vyslovena otázka: Jaké jsou požadavky zákazníků dnes a jak budou tyto požadavky vypadat zítra v relacích nákladních železničních přeprav mezi Evropou a Asií? Výsledkem je popis několika aplikovaných logistických řešení, které vyhovují měnící se povaze zákaznických požadavků nákladní železniční přepravy.
Klíčová slova: logistické řešení; zákaznické požadavky; nákladní železniční přepravy mezi Evropou a Asií; DB Schenker Rail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2012
Datum podání práce: 4. 8. 2012
Datum obhajoby: 30. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36435/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: