Do markets notice economic policymaker changes? An event study

Název práce: Do markets notice economic policymaker changes? An event study
Autor(ka) práce: Cvejn, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Meeusen, Wim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper applies event study analysis on stock and bond market data in 14 European countries between 1990 and 2012 in order to assess market reaction to key economic policymaker changes. The analysis relies on methodological framework is based on article of Kuttner & Posen (2010) and on an original database of political events. The empirical results show that policymaker changes are not reflected in markets as single-day events, rather they are associated with several days of increased volatility following the event. Furthermore, elections are shown to be linked with market volatility on the event day as well as in postevent period.
Klíčová slova: elections; political uncertainty; event study; economic policymaker change
Název práce: Do markets notice economic policymaker changes? An event study
Autor(ka) práce: Cvejn, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Meeusen, Wim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper applies event study analysis on stock and bond market data in 14 European countries between 1990 and 2012 in order to assess market reaction to key economic policymaker changes. The analysis relies on methodological framework is based on article of Kuttner & Posen (2010) and on an original database of political events. The empirical results show that policymaker changes are not reflected in markets as single-day events, rather they are associated with several days of increased volatility following the event. Furthermore, elections are shown to be linked with market volatility on the event day as well as in postevent period.
Klíčová slova: elections; political uncertainty; event study; economic policymaker change

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 7. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: