Economic Rationale for Industrial Policy in Developing Countries

Název práce: Economic Rationale for Industrial Policy in Developing Countries
Autor(ka) práce: Matyáš, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Araujo, Ricardo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis goes through basic principles of industrial policy in developing countries and analyses examples of recent industrial policies in BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) in the last two decades. The analysis shows the coexistence of unsuccessful and fruitful stories of industrial policy implementation. In the text, I focus especially on the last two decades. I recognize that industrial policy can have a positive impact on economy in some cases, but on the other hand, government failures are frequent and they can result in deep distortions of economic systems and waste of resources. Since 90s', pro-active approach positively contributed to the growth primarily in China and India -- although the progress of these two countries differs substantially. These two countries were (and still are) relatively poorer than Russia and Brazil. Typically, industrial policy in BRIC countries broadly overrides problems of corporate governance, corrupt practices and bureaucratic burdens.
Klíčová slova: failures; developing countries; industrial policy; BRIC
Název práce: Economic Rationale for Industrial Policy in Developing Countries
Autor(ka) práce: Matyáš, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Araujo, Ricardo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce představuje základní principy průmyslové politiky v rozvojových zemích a konkrétně analyzuje státy skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) zejména během posledních dvaceti let. Analýza poukazuje na existenci jak neúspěšných, tak zdařilých pokusů o implementaci průmyslové politiky. Popisuji zde, jakým způsobem se podařilo dosáhnout kladných výsledků průmyslové politiky, ale stejně tak k jakým pochybením došlo, kdy a jaké byly jejich následky. Zatímco úspěchy můžeme registrovat na straně Číny a Indie -- i když v každém případě v trochu jiné podobě, Brazílie a Rusko si s úkolem průmyslového a strukturálního rozvoje tak dobře neporadily. Je ovšem vhodné zmínit, že Rusko i Brazílie jsou státy na jiném stupni vývoje a na začátku devadesátých let byly v odlišné startovací pozici, a proto se od nich nedal očekávat stejný vývoj. Naopak znakem, který spojuje všechny země BRIC, je neschopnost (a možná i neochota) vypořádat se s problémy v podobě korupce, slabé corporate governance a přebujelé byrokracie.
Klíčová slova: BRIC; rozvojové země; průmyslová politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 7. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: