Analýza vybraných on-line platebních systémů

Název práce: Analýza vybraných on-line platebních systémů
Autor(ka) práce: Houška, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Valihrach, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce komplexně popisuje současné alternativní možnosti on-line plateb v prostředí Internetu. Práce sleduje trendy a vývoj v oblasti e-Payment systémů, včetně praktického využití pro účely on-line obchodování v České republice. Důraz je kladen především na systémy ktyté zlatem, systém e-gold.
Klíčová slova: e-currencies; elektronické peněženky; 3D secure; elektronické platební systémy; PayPal; Moneybookers; e-gold

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 8. 2006
Datum podání práce: 10. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3345/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: