The Introduction of the Euro and Inflation: Cross-country Differences in Perceived Inflation

Název práce: The Introduction of the Euro and Inflation: Cross-country Differences in Perceived Inflation
Autor(ka) práce: Svobodová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Niu, Linlin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation thesis examines the divergence of perceived inflation, measured by the EU Consumer Surveys, and officially measured inflation after the introduction of cash euro in several eurozone countries. Two groups of countries are tested in the thesis -- countries accepting the euro in 2002 and countries providing the changeover in later years. The main goal of the thesis is to test cross-country differences between officially measured and perceived inflation with respect to economic, social and cultural specifics of the countries in the eurozone, while main focus is given to examining the differences between the above-mentioned two groups of countries. The results obtained could help to derive policy conclusions for the other EU countries which have not yet accepted the common currency.
Klíčová slova: Perceived Inflation; Euro; European Union
Název práce: The Introduction of the Euro and Inflation: Cross-country Differences in Perceived Inflation
Autor(ka) práce: Svobodová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Niu, Linlin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
n/a
Klíčová slova: European Union; Perceived Inflation; Euro

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 7. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38052/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: