Analýza problematiky firemní identity

Název práce: Analýza problematiky firemní identity
Autor(ka) práce: Hatlapa, Tomasz
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Vilímová, Zuzana; Mgr. Vilímová Zuzana,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této práce je zkoumání problematiky firemní identity ? nástroje, pomocí kterého se firma (resp. subjekt) snaží vybudovat pozitivní image, díky kterému bude schopná obstát v dnešním konkurenčním prostředí. Jedná se o komunikaci a prezentaci jak dovnitř vůči svým zaměstnancům, tak navenek vůči široké veřejnosti. Tyto požadavky na komunikaci a prezentaci jsou východiskem pro tvorbu firemního stylu. Tato práce se věnuje podrobněji právě firemnímu stylu, jakožto subsystému firemní identity, a největší důraz klade na jeden z prvků firemního stylu ? logo. Práce konfrontuje teoretická východiska při tvorbě firemního stylu s praktickým vnímáním tohoto stylu. Pozornost je věnována detailům jako jsou barvy, křivky, tvary nebo typografie a jejich vnímání. Práci doplňují analýza čtyř konkrétních firemních značek a stručná anketa.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: