Analýza právních předpisů a nepsaných pravidel se zaměřením na zneužívání úřední moci v Republice Kazachstán

Název práce: Analýza právních předpisů a nepsaných pravidel se zaměřením na zneužívání úřední moci v Republice Kazachstán
Autor(ka) práce: Radaikin, Anton
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí vývoj, stav a příčiny korupce v Kazachstánu, pomocí analýzy existující legislativy a nepsaných pravidel. Základními zdroji jsou výsledky výzkumů mezinárodních organizací zabývajících se hodnocením úplatkářství. Na příkladu založení společnosti s ručením omezeným jsou popsány administrativní postup a byrokratické překážky. Výsledkem je analýza současného stavu a možností odstranění problému.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2007
Datum podání práce: 18. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: