Programy podpory výzkumu a vývoje v České republice

Název práce: Programy podpory výzkumu a vývoje v České republice
Autor(ka) práce: Strakošová, Lada
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cibulková, Iveta
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce vymezuje základní rámec, ze kterého vycházejí programy podpory výzkumu a vývoje v České republice. Dále jsou tyto programy charakterizovány a je ohodnoceno jejich zaměření a možnosti využití.
Klíčová slova: operační program; program podpory; výzkum a vývoj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2007
Datum podání práce: 18. 6. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: