Použitelnost webu a mobilní dotyková zařízení

Název práce: Použitelnost webu a mobilní dotyková zařízení
Autor(ka) práce: Chudomelka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Tuček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce v teoretické části řeší úlohu použitelnosti webu s ohledem na současně se rozmáhající mobilní zařízení ovládaná dotykem. Sleduje, jakým způsobem může být ovlivněno nákupní rozhodování uživatelů těchto zařízení, kde jsou jim kladeny zbytečné překážky a jak se jich vyvarovat. V praktické části je provedena analýza mobilní návštěvnosti a uživatelské testování vybraných internetových obchodů. Na základě praktických a teoretických poznatků jsou následně stanovena doporučení pro tvorbu mobilně přístupného a použitelného webu, hodnocen potenciální přínos a doba návratnosti vložených investic.
Klíčová slova: přístupnost; mobilní marketing; uživatelské testování; internetový obchod; mobilní dotyková zařízení; použitelnost; webové prezentace
Název práce: Mobile touch-screen devices and website usability
Autor(ka) práce: Chudomelka, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Tuček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of this thesis deals with the role of usability in relation to the expansion of mobile touch-screen devices. It studies how the purchase decisions of users of these devices can be influenced and how to avoid unnecessary web usability obstacles. The practical part examines mobile traffic and usability of selected online stores. Based on the practical and theoretical knowledge there are recommendations for creating an accessible and usable website, evaluation of the potential benefits and calculation of payback period of an given investment.
Klíčová slova: accessibility; user testing; usability; websites; online store; mobile marketing; mobile touch-screen devices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 1. 2013
Datum obhajoby: 30. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: