Hospodářství Německa a jeho pozice v Evropské Unii

Název práce: Hospodářství Německa a jeho pozice v Evropské Unii
Autor(ka) práce: Lošťáková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vývoj ekonomické situace ve Spolkové republice Německo od 50. let 20. století do současnosti s důrazem na politicko-hospodářské principy, které podmínily směřování soudobé SRN. Implemantace subjektivních názorů na danou tematiku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: