Vzájemné hospodářské vztahy České republiky a Ruska

Název práce: Vzájemné hospodářské vztahy České republiky a Ruska
Autor(ka) práce: Pochopová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Cibulková, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce charakterizuje vzájemnou hospodářskou spolupráci České republiky a Ruska. Především se zaměřuje na základní kulturní a obchodní vývoj česko - ruských vztahů od roku 2000. Popisuje působení českých podnikatelů v Ruské federaci, jejich odvětvovou a regionální orientaci. Zabývá se také vztahy v oblasti služeb, cestovního ruchu, zadluženosti. V poslední kapitole hodnotí slabé a silné stránky českých vývozců, zaměřuje se na možnosti úspěšného rozvoje podnikatelského prostředí a budoucí vývoj v Ruské federaci.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2007
Datum podání práce: 19. 6. 2007
Datum obhajoby: 28. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: