Innovation Management in the Wind Power Industry

Název práce: Innovation System Wind Energy Industry
Autor(ka) práce: Gnauck, Robert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Martina, Jakl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The wind industry has arrived at a state of technological maturity and is occasionally already today cost-competitive to conventional sources of energy. This thesis investigates the process of innovation that took place within the industry. A theoretical background into economical theory of innovation together with a status quo assessment of today's wind industry serves as introduction to the topic. In the analytical part, inducement mechanisms and functions of technological development will be identified as crucial drivers for innovation within the sector. The key findings of this thesis lead to conclude that it is now the responsibility of the industry to becoming fully cost-competitive to conventional sources. The advancement of technological lifecycle will primarily depend on turbine manufacturers and their capability to drive innovation more independently from governments.
Klíčová slova: Innovation System; Renewable Energy; Wind Power Industry
Název práce: Innovation Management in the Wind Power Industry
Autor(ka) práce: Gnauck, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Martina, Jakl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The wind industry has arrived at a state of technological maturity and is occasionally already today cost-competitive to conventional sources of energy. This thesis investigates the process of innovation that took place within the industry. A theoretical background into economical theory of innovation together with a status quo assessment of today's wind industry serves as introduction to the topic. In the analytical part, inducement mechanisms and functions of technological development will be identified as crucial drivers for innovation within the sector. The key findings of this thesis lead to conclude that it is now the responsibility of the industry to becoming fully cost-competitive to conventional sources. The advancement of technological lifecycle will primarily depend on turbine manufacturers and their capability to drive innovation more independently from governments.
Klíčová slova: Renewable Energy; Innovation System; Wind Power Industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2011
Datum podání práce: 31. 3. 2012
Datum obhajoby: 31. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: