Dopad přímých zahraničních investic na trh realit ČR

Název práce: Dopad přímých zahraničních investic na trh realit ČR
Autor(ka) práce: Pribiš, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Kubíček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje dopad přímých zahraničních investic na trh realit České republiky a poukazuje na jejich značný význam. Obecně definuje příliv PZI do ČR a líčí tuzemský realitní trh. Charakterizuje principy toku PZI do nemovitostního trhu, detailně se zabývá jednotlivými segmenty realitního trhu vzhledem k PZI do nich proudícím. Má za cíl nastínit budoucí trendy vývoje PZI do českého realitního trhu.
Klíčová slova: segmenty realitního trhu; yield; nemovitosti; trh realit; PZI
Název práce: FDI into Czech real estate market
Autor(ka) práce: Pribiš, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Kubíček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2007
Datum podání práce: 20. 6. 2007
Datum obhajoby: 28. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: