Německá zahraniční politika vůči Rusku v období vlád G.Schroedera a A.Merkelové

Název práce: Německá zahraniční politika vůči Rusku v období vlád G.Schroedera a A.Merkelové
Autor(ka) práce: Tojflová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Jaroslav
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje německé zahraniční politice vůči Rusku v období vlád G. Schroedera a A. Merkelové, která je rozebrána na pozadí vybraných dimenzí. Jedním z cílů této práce je podat analýzu německo-ruských vztahů v oblasti mezinárodně-politické, bezpečnostní, ekonomické a energetické po roce 1998 do současnosti. Druhým z cílů je porovnat zahraničně-politické přístupy obou kancléřů a určit, zda byla zachována určitá kontinuita v zahraniční politice vůči Rusku, nebo zda došlo k její proměně a v jakých oblastech.
Klíčová slova: strategické partnerství; Gerhard Schroeder; Angela Merkelová; zahraniční politika; Rusko; Německo
Název práce: German foreign policy towards Russia during the governments of G. Schroeder and A. Merkel
Autor(ka) práce: Tojflová, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šauer, Jaroslav
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis concerns German foreign policy towards Russia during the governments of G. Schroeder and A. Merkel with a view to analyzing this policy from a number of perspectives. The first objective is to introduce an analysis of German-Russian relations in the areas of international politics, security, economy and energy policy from 1998 to the present. The second objective is to compare the approaches of both chancellors in foreign policy and identify whether a certain continuity in German foreign policy vis-á-vis Russia has been preserved or whether the policy has been modified, and if so, in what areas.
Klíčová slova: Gerhard Schroeder; Germany; strategic partnership; Russia; Angela Merkel; foreign policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 31. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33771/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: