Srovnání vybraných poskytovatelů služeb internetu (ISP) v ČR

Název práce: Srovnání vybraných poskytovatelů služeb internetu (ISP) v ČR
Autor(ka) práce: Dostál, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je popis trhu s vysokorychlostním připojením k internetu v České republice a porovnání nabídek tohoto připojení. V práci jsem se snažím především o stručný přehled jednotlivých technologií používaných k internetovému připojení a následně o porovnání nabídek jednotlivých poskytovatelů na našem trhu, za účelem snazší orientace na trhu. V samotném srovnání nejprve rozděluji jednotlivé poskytovatele dle technologií a poté je porovnávám hlavně na základě rychlosti a ceny, přičemž jsem se snažím vzít v úvahu i ostatní parametry jednotlivých nabídek. Za osobní přínos pro tuto problematiku považuji podání uceleného porovnání služeb poskytovatelů internetu, stejně tak jako vysvětlení problematiky jednotlivých technologií, které toto připojení umožňují.
Klíčová slova: mobilní připojení; CATV; ADSL; isp; připojení; internet
Název práce: Comparison of Czech Internet providers
Autor(ka) práce: Dostál, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: