Návrh procesů pro elektronické knihy

Název práce: Design processes for electronic books
Autor(ka) práce: Brunát, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Drongová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is engaged in the modeling of business processes, focusing on their design development, namely processes related to publishing electronic books. The main goal of the thesis is application of the EPC process modeling method for selected processes in a particular company Grada Publishing, a.s. The theoretical part is focused on process description, optimization, management and process modeling standards. The practical part is devoted to design development of the processes related to publishing e books under the EPC standards. Each process is described and if it was necessary to show more details of it, also other specifications were added. Once the process was developed, a theoretical optimization of its sales related sub process was designed proposed.
Klíčová slova: Process desing; Reengineering; Process
Název práce: Návrh procesů pro elektronické knihy
Autor(ka) práce: Brunát, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Drongová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů se zaměřením na jejich návrh, konkrétně o procesy v oblasti vydávání elektronických knih. Cílem práce je aplikace metodiky modelování na vybrané podnikové procesy v nakladatelství Grada Publishing, a.s. Teoretická část je zaměřena na popis procesů, procesní řízení, optimalizace a standardy pro modelování podnikových procesů. V praktické části jsou pomocí metodiky EPC navrženy procesy v oblasti vydávání elektronických knih. Každý jednotlivý proces je následně popsán a v případě nutnosti obohacen o doplňující informace. V práci byla provedena optimalizace důležitého procesu, který bude zavádět většina nakladatelů elektronických knih.
Klíčová slova: Proces; Procesní modelování; Reengineering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: