Aktivity EU v oblasti odpadů a jejich implikace pro vybrané státy EU a Českou republiku

Název práce: Aktivity EU v oblasti odpadů a jejich implikace pro vybrané státy EU a Českou republiku
Autor(ka) práce: Gregor, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Nováček, Jan; Havránková - MŽP ČR,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zpracovává téma aktivit Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství a implikaci unijní legislativy v podmínkách národních právních řádů ve vybraných členských státech EU (Velká Británie, Německo, Belgie, Švédsko, Španělsko, Francie, Itálie a Česká republika). Soustředí se především na oblast sběru, zpracování a likvidaci komunálního odpadu, odpadu z obalů, elektrických zařízení a autovraků. Dále se zabývá analýzou podmínek pro skládkování v jednotlivých členských státech.
Klíčová slova: obalový odpad; skládky; životní prostředí; Evropská unie; legislativa; odpad

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: