Analýza assessment a development center v podnikových podmínkách

Název práce: Analýza assessment a development center v podnikových podmínkách
Autor(ka) práce: Šoltová, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce "Analýza Assessment a Development Centre v podnikových podmínkách" je rozbor procesu výběru zaměstnanců ve společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmu assessment centra, jako jedné z metod výběrového řízení. V druhé části práce popisuji průběh assessment centra v konkrétní organizaci.
Klíčová slova: výběr pracovníků; získávání pracovníků; metody používané v Assessment Centre
Název práce: Assessment and Development Center Analysis in business conditions
Autor(ka) práce: Šoltová, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the submitted thesis: "Assessment and Development Centre Analysis in business conditions" is to analyse selection process of employees in company. The first part is concentrated on explanation of the term assessment centre, like one of the method. In the second part I describe the process of assessment centre in specific organization.
Klíčová slova: methods used in Assessment Centre; employees selection; employees recruitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2012
Datum podání práce: 1. 12. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39673/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: