-

Název práce: Analýza marketingovej stratégie firmy Semo s. r. o
Autor(ka) práce: Varga, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Nováček, Jan; Prášil, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnať marketingovú stratégiu firmy Semo s. r. o. s trendmi svetového marketingu a popísať špecifiká podnikania na trhu s osivami. Vysvetľuje využitie alebo nevyužietie nástrojov marketingového mixu a stanovuje pozíciu firmy v porovnaním s konkurenciou.
Klíčová slova: marketingový mix; marketingová stratégia; stratégia; marketing; analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2007
Datum podání práce: 20. 6. 2007
Datum obhajoby: 28. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: