Přínosy implementace Identity and Access Managementu

Název práce: Přínosy implementace Identity and Access Managementu
Autor(ka) práce: Strachota, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Balada, Jakub
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je definovat a ověřit přínosy Identity a Access managementu ve firmách a institucích. Práce nejdříve definuje obecné pojetí Identity a Access managementu. Následuje popis charakteristických vlastností a hodnocení jejich přínosu. Poslední část obsahuje celkové shrnutí všech kladů, záporů a jejich vyhodnocení. Jsou navrhnuté metriky pro hodnocení vhodnosti nasazení Identity a Access managementu jako podnikového řešení. Práce dále v teoretické části vyjmenovává nejdůležitější firmy tvořící Identity a Access produkty, popisuje poslední trendy a situaci na trhu. Praktická část práce ověřuje přínosy Identity a Access managementu na příkladu skutečné firmy. Je hodnocen přínos a nedostatky existujícího řešení a jaké změny přinesla úprava aktuálního systému. Výsledkem práce je ověření úvah, definic a předpokladů v praktickém užití a posouzení reálných výsledků.
Klíčová slova: single sign-on; access management; identity management; SSO
Název práce: The Benefits of Identity and Access Management
Autor(ka) práce: Strachota, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Balada, Jakub
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis defines and verifies the benefits of Identity and Access management systems that firms and institutions make use of. The first part contains an examination of the very basic principles of Identity and Access management. This is where the characteristic features are described and their advantages and disadvantages valued. The last part sums up and comments all the advantages, drawbacks and possible risks, while a certain set of metrics are recommended. The following part describes the most important firms on the Identity and Access management market and their own products. Trends and market situation is examined. The practical part focuses on the real benefits of Identity and Access management solutions when used in a chosen firm. The situation before and after upgrading a certain Identity and Access management solution in a selected firm is observed and the benefits and shortcomings are evaluated. The outcome of this thesis is to confirm both theoretical and practical expectations and considerations of Identity and Access management solutions in a real life situation.
Klíčová slova: sso; single sign-on; identity management; access management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2012
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36752/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: