Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému

Název práce: Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému
Autor(ka) práce: Bertsch, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žváčková, Lenka
Oponenti práce: Pejčoch, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou operačních rizik u projektů implementace bankovního systému. V první části této práce jsou teoreticky popsána rizika, od základní definice rizika, po jeho různá členění. Dále je zde popsán proces řízení rizik od identifikace rizik až k jejich eliminaci. Podrobněji jsou zde rozepsána rizika operační. V druhé části práce se zabývám již projektem implementace informačního systému do společnosti, jeho jednotlivými fázemi a riziky, která jednotlivé fáze ohrožují, tak aby si čtenář vytvořil povědomí o rizicích, jenž mohou negativně ovlivnit cíle projektu.
Klíčová slova: Řízení rizik; ICT Projekty; Operační rizika
Název práce: Analysis of the operational risks of the banking system implementation project
Autor(ka) práce: Bertsch, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žváčková, Lenka
Oponenti práce: Pejčoch, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes analysis of operational risk of bank software implementing project. In first part of this thesis, I`m theoreticaly describing definition of risk and different classifying of the risk. The procceses of risk management are also described. I`m focusing on operational risk. In the second part, I`m describing phases of implementation project. There is detailed decription of risks of project phases, which are able to negativly influence goals of the project.
Klíčová slova: Risk management; ICT Projects; Operational risks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36343/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: