Exportmí strategie firmy Jablonex Group a.s

Název práce: Exportmí strategie firmy Jablonex Group a.s
Autor(ka) práce: Ptáčníková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Rydvan, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na popisu exportní strategie, která je aplikována na firmu Jablonex Group a.s. Po charakteristice obecné strategie se práce orientuje na vybrané zahraniční trhy. Na závěr jsou poskytnuta určitá doporučení ohledně strategie a výrobku, který je exportován.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2007
Datum podání práce: 20. 6. 2007
Datum obhajoby: 28. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: