Dopad zvýšení spotřební daně v roce 2010 na příjem státního rozpočtu ČR

Název práce: Dopad zvýšení spotřební daně v roce 2010 na příjem státního rozpočtu ČR
Autor(ka) práce: Matwikow, Darek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Od ledna 2010 byla v České republice zvýšena sazba spotřební daně z lihu. Cílem práce je zjistit dopad změny sazby na příjem státního rozpočtu. Odhadnuté parametry vytvořeného modelu neprokazují jakoukoli změnu v příjmech do státního rozpočtu v důsledku zvýšení sazby. Regresní analýza dat v období leden 2008 až prosinec 2011 je provedena pomocí metody nejmenších čtverců a difference in differences. Kontrolní skupinou je Rakousko.
Klíčová slova: difference in differences; alkohol; efektivita daně; spotřební daň
Název práce: The Impact of the Increase in the Alcohol Excise Tax Rate in 2010 on the Czech National Budget Income
Autor(ka) práce: Matwikow, Darek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Since January 2010, the rate of excise tax from alcohol has raised in Czech republic. The aim of this work is to determine the impact of the rate change on the national budget income. Estimated parameters of created model don't prove any changes in the national budget income due to the tax rate increase. Regression analysis of data in between January 2008 and December 2011 is carried out with use of the ordinary least squares method and the difference in differences method. The control group is Austria.
Klíčová slova: excise tax; difference in differences; tax efficiency; alcohol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: