Nové formy rozvojové spolupráce: Případová studie české rozvojové spolupráce v Etiopii

Název práce: Nové formy rozvojové spolupráce: Případová studie české rozvojové spolupráce v Etiopii
Autor(ka) práce: Stiborová, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnými trendy rozvojové spolupráce. Definuje, co se v současné době rozumí pod pojmem nové formy rozvojové spolupráce. Cílem práce je zjištění, zda Česká republika využívá dostatečně těchto nových forem rozvojové spolupráce. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím analýzy zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na příkladu Etiopie, jedné z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
Klíčová slova: Formy rozvojové spolupráce; Etiopie; Zahraniční rozvojová spolupráce
Název práce: New forms of development co-operation: case study of Czech Official development Assistance in Ethiopia
Autor(ka) práce: Stiborová, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with current trends in development co-operation. It defines what we now understand under the term new forms of development co-operation. The aim is to explore if Czech Republic use these new forms of development co-operation. The aim will be reached through the case study of Czech Official Development Cooperation in Ethiopia, one of the priority countries of Czech Official Development Assistance.
Klíčová slova: Forms of development co-operation; Ethiopia; Official Development Assistance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: