Workflow ? analýza a návrh řešení dokument management systému pro SSČS a.s

Název práce: Workflow ? analýza a návrh řešení dokument management systému pro SSČS a.s
Autor(ka) práce: Lokaj, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Procházka, Rudolf; Procházka, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přináší komplexní pohled na reálný projekt inovace systému pro elektronické zpracování dokumentů ve Stavební spořitelně České spořitelny a.s. Na základě provedených analýz stávajícího systému představuje návrhy na optimalizaci celého procesu a definuje kroky, které je nutné učinit pro začlenění nového systému AipSAFE III do provozního prostředí SSČS a.s.
Klíčová slova: business process modeling; zpracování dokumentů; systémová analýza; workflow; dokument management systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3351/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: