Bankrotní modely

Název práce: Bankrotné modely
Autor(ka) práce: Gurský, Štefan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bankrotné modely sú prostriedkom bežne používaným pri klasifikácii firiem na zdravé a na tie ohrozené bankrotom. Práca rozoberá niekoľko teoretických aspektov tvorby modelu, ako je použitá metóda tvorby, testovania a spôsob merania úspešnosti modelu, a poukazuje na najčastejšie problémy, ktoré autor modelu musí riešiť. Na príklade rodiny najznámejších bankrotných modelov E. Altmana ukazuje vývoj modelu v čase a spôsob, akým odpovedal na kritiku ním použitej metodiky. Práce ďalej rozoberá modely vytvorené v Českej republike a na Slovensku.
Klíčová slova: Altman; Indexy IN; Bankrotné modely
Název práce: Bankrotní modely
Autor(ka) práce: Gurský, Štefan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bankrotní modely jsou prostředkem běžně používaným při klasifikaci firem na zdravé a na ty ohrožené bankrotem. Práce rozebírá několik teoretických aspektů tvorby modelu, jako je použitá metoda tvorby, testování a způsob měření úspěšnosti modelu, a poukazuje na nejčastější problémy, které autor modelu musí řešit. Na příkladu rodiny nejznámejších bankrotních modelů E. Altmana ukazuje vývoj modelu v čase a způsob, jakým se vyspořádal s kritikou jím použité metodiky. Práce dále rozebírá bankrotní modely vytvořené v České republice a na Slovensku.
Klíčová slova: Altman; Bankrotní modely; Indexy IN
Název práce: Bankruptcy prediction models
Autor(ka) práce: Gurský, Štefan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bankruptcy prediction models are commonly applied to distinguish failing companies from non-failing companies. This work discusses theoretical background of bankruptcy model construction such as method of analysis, testing, and measuring model accuracy, and shows common problems that model author has to deal with. Using the most famous Altman's models as an example, we examine evolution of these models in time and Altman's reactions to criticism of his assumptions and used methods. We also present models created in the Czech Republic and Slovakia.
Klíčová slova: Bankruptcy prediction models; Indices IN; Altman

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2011
Datum podání práce: 31. 1. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: